De geschiedenis van Veeakker

Het ontstaan

Veeakker is ontstaan in 1985. In deze periode zagen veel alternatieven het levenslicht.

Einde 1983 startte in O.L.V.-Tielt een kleine boerderij. Om de eerste biggen te kopen werd de nieuwe auto verkocht. Het bedrijf begon zonder eigen middelen. Een ingevallen stal op de ouderlijke hoeve werd op een bescheiden manier gerenoveerd. Een kleine varkens- en schapenboerderij zag het levenslicht. Reeds in die jaren was er voldoende literatuur voor handen om aan grootschalige landbouw te twijfelen. De productiefactoren van de Belgische landbouw zijn duurder dan die van de wereldeconomie.

Er werd gezocht naar mogelijkheden om in de lange periode toch toekomst te hebben. Het bedrijf verliet de traditionele paden en ging zijn eigen weg.

Na lectuur en veel gesprekken bleek regionale economie toekomst te hebben, zeker in dit land. België heeft hier sterke troeven. Het land is dicht bevolkt en de middelen zijn aanwezig om gezonde producten te waarderen.

Er werd gewerkt aan een herkenbaar product. Dierenwelzijn werd vooropgesteld. Onze varkens konden terug in de grond wroeten. Import van eiwitten en andere grondstoffen werd aan banden gelegd. Dit element werd en wordt vaak vergeten als men over regionale economie spreekt. Alles wat de boerderij produceerde werd rechtstreeks aan de consument verkocht.

In 1983 was dit zeker baanbrekend.

Ferm Local

In 2002 ontstond de VZW Ferm local . Met financiële steun van het IWT (Innovatiesteun voor technologische vernieuwing) werd er een ver doorgedreven studie opgezet rond de introductie van zelf geteelde eiwitten op de boerderij. Ferm local fungeert ook als de denktank binnen het Veeakker bedrijf. 
Het kostte het bedrijf heel wat moeite en geld om te proberen soja uit het dierenvoeder te krijgen. Ieder jaar gaat er in het regenwoud de oppervlakte van Portugal tegen de vlakte om soja te telen. 
De respons van de boeren was te klein en er bleek ook geen markt te zijn voor sojavrij vlees.
Als beginnend ondernemer in 1985 liet zaakvoerder Wim de soja al weg uit het voederrantsoen van zijn varkens en schapen. Het was dan ook ontgoochelend om vast te stellen dan zoveel jaren nadien er nog altijd onvoldoende inzicht is van de overheden.
Ferm local is nu een slapende vennootschap die ieder ogenblik opnieuw kan ontwaken als er zich in het binnen- of buitenland een interessant project aandient in regionale productie.

Pintafish

Voorafgaand aan Pintafish werd er binnen Veeakker al besloten om duurzame vis in het assortiment op te nemen.
In 2008 startte Veeakker zijn zoektocht naar duurzame vis. Via Stichting de Noordzee uit Nederland leerden we een eerste selectie maken van soorten die niet te zeer onder druk stonden. 
Het was een hele heksentoer om in die tijd een toeleveraar te vinden die volgens de criteria van Stichting de Noordzee gepaste vis kon aanleveren. Uiteindelijk werd er een bedrijf in Nederland gevonden dat meewerkte om aan onze vraag te voldoen. De vis werd van over de hele wereld aangevoerd.
Gaandeweg leerden we beter wat duurzame visserij betekent. Niet alleen de soorten vis en de seizoenen zijn belangrijk maar ook de vangstgebieden en visserijtechnieken.
In maart 2011 kwamen we in contact met het ILVO - Instituut voor landbouw- en visserijonderzoek - in Oostende. Deze organisatie staat nauw in contact met kleine reders en vissers. Pintafish kwam als geroepen om de belangen en de afzet van deze vissers mee te ondersteunen.
Na enkele vergaderingen met de plaatselijke kustvissers kwam de samenwerking tot stand. 
We doen de spijtige vaststelling dat deze sector in Vlaanderen op sterven na dood is. Slechts enkele schepen zijn duurzaam uitgerust en de vissers zijn eerder moedeloos.
In oktober 2011 komen we in contact met het VSVC en Danny Huyghebaert. Deze ex-visser kent de problemen van de kustvissers heel goed en is een vakman op het gebied van kwaliteit, optimale vangstseizoenen enz. We beginnen aan onze samenwerking: het VSVC koopt de vis en Pintafish doet de verdere distributie.

De eerste klanten zijn de Veeakker-klanten en via het uitgebreide distributiesysteem van Veeakker komt de vis bij onze klanten.
Verschillende Bioshops en Natuurvoedingswinkels bieden vis van Pintafish aan. Ook de Voedselteams en de leden van verschillende Natuurpuntafdelingen tonen interesse.

In december 2012 komt Veeakker in de problemen en moet Pintafish zijn activiteiten onderbreken. In april 2013 wordt de activiteit opnieuw opgestart en kunnen de leveringen hernomen worden.

Basic Input Output System (BIOS)

De oprichting van BIOS  is allicht de meest ingrijpende actie geweest sedert het turbulente bestaan van Veeakker. 
De harde economische realiteit van een aanhoudende economische crisis gepaard gaande met wanbetalingen, dalende rendementen en pech waren op een gegeven ogenblik onhoudbaar voor de toch al fragiele onderneming Veeakker. Dankzij de financiële steun van enkele mensen en de inzet van het gezin Versteden werd alles in het werk gesteld om het bedrijf verder te zetten. Wout en Jan Versteden, beiden zonen van zaakvoerder-oprichter Wim Versteden, werken na hun studies Marketing en Sociaal assistent & Sociologie reeds enkele jaren binnen Veeakker. Sedert hun prille jeugd hebben ze stage gelopen op boerderijen en deden ieder weekend hun deel van het werk binnen Veeakker. De 'oudste' klanten van onze toerleveringen hebben hen zien opgroeien van in het basisonderwijs tot nu. Beiden nemen nu samen met de oprichter het zaakvoerderschap van de nieuwe vennootschap waar.

We zoeken samenwerking met andere bedrijven omdat sommige van onze producties te klein zijn om rendabel uit te voeren. De crisis verplicht ons en zoveel andere bedrijven om creatief naar oplossingen te zoeken. 

Op het puin van de bestaande economie ontstaat er een nieuwe.

De nieuwe onderneming staat voor een kordate en radicale aanpak van de vernieuwing binnen Veeakker. We blijven de naam Veeakker als merknaam gebruiken en de vlinder blijft het symbool van onze frivole creativiteit. We zetten ons weer volledig in om te pionieren en om u verantwoorde producten aan te bieden. Meer en meer zullen we ook andere producten in ons assortiment betrekken en nieuwe markten opzoeken.

Onze voornaamste commerciële partners zijn de vzw Natuurpunt, Voedselteams, Bioshops en Natuurvoedingswinkels. Met hen bouwen we de groepsaankopen uit en streven we naar een win - win situatie. Uiteraard blijven we de steun van de klanten van de winkel en deze van de toeren ten zeerste waarderen.