Varkensvlees

Onze varkens worden grootgebracht in een goed verluchte, lichtrijke stal zodat de dieren op hun gemak zitten. Ze krijgen voldoende ruimte en er wordt regelmatig gecontroleerd of de stallen proper zijn. De voeders worden streng gecontroleerd. Zo wordt er onder andere gekeken of het voeder geen genetisch gemodificeerde organismes bevat. De dieren krijgen ook geen preventieve behandeling tegen ziektes. Hormonen en andere additieven zijn vanzelfsprekend uit den boze. Op deze manier proberen we ervoor te zorgen dat het dier op een zo natuurlijk mogelijke manier wordt gekweekt op zijn eigen tempo.