Pintafish neemt deel aan projectgroep

Pintafish werd door organisator Natuurpunt uitgenodigd om aan enkele werkgroepen deel te nemen rond duurzame visserij.
Voor Pintafish erg interessant om deze wereld beter te leren kennen en om met de stakeholders in discussie te gaan. Het resultaat is dat de oorspronkelijke stekels die door de sector opgezet werden naar de nieuwkomer Pintafish ten dele ingetrokken werden. Het heeft alleszins tot een bertere verstandhoudng geleid.
Om een echt durzame visserij te realiseren zal het roer drastisch omgegooid moeten worden.
Met Pintafish zullen we op kleine schaal proberen een alternatief op poten te zetten