Een kort jaaroverzicht

Na de weder opstart van Veeakker in 2013 was het eerste doel het bedrijf terug gezond maken. Om dat te bereiken werden er verschillende samenwerkingen opgezet met externe partners.
De firma Dobbelaere maakt met onze recepturen de nodige bereidingen en de boerencoöperatieve Coprosain staat in voor een deel van de charcuterie. Traiteur werd dan weer uitgegeven aan de sociale werkplaats Duet.
De samenwerking met Natuurpunt werd weer opgenomen. Als je lid bent van Natuurpunt dan kan je op een envoudige manier Galloway uit de natuurgebieden bestellen. Ook onze Pintafish wordt hier aangeboden. Een deel van de opbrengst gaat naar Natuurpunt, zodat ze opnieuw de nodige terreinen kunnen aankopen.
Ook met Voedselteams is er een intense samenwerking ontstaan naar hun leden voor de verdeling van Pintafish uit de Noordzee.
Over gans Vlaanderen voeren we leveringen uit voor Voedselteams.
De grote uitdaging voor de toekomst is deze soms kleine leveringen rendabel te krijgen.
Hiervoor zoeken we ook naar partners die ons hiermee kunnen helpen.
Pintafish past dan ook volledig in de filosofie van Voedselteams.

Voor 2014 moet de omzet gevoelig stijgen om voldoende rendabel te zijn.
We hebben een vroeger personeelslid deeltijds terug aangeworven die de contacten en de logistiek met Voedselteams opvolgt.
De amenwerking is dan ook optimaal.
We zullen ook verder zoeken naar een duurzaam aanbod. Ook aan de aanvoer van de vis van Pintafish zal we extra aandacht geven. Hier verwachten we nog een echte omwenteling.
wim